Skip to main content
Search
Search

พัฒนาการที่ได้ เมื่อหนูเปิดอ่าน พ่อแม่เปิดเล่า

header_website.png

no.30_phathnaathiiaid_emuuehnuuepidaan_phaemepidelaa_aw.jpg

 

เวลาอ่านนิทานให้ลูกน้อยฟัง คุณพ่อคุณแม่เคยทำเสียงสูงต่ำ เลียนเสียงตัวละครต่าง ๆ หรือใส่อารมณ์ให้ดูตื่นเต้นสมจริงไหมคะ เทคนิคเล่านิทานแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้ลูกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตกอยู่ในภวังค์แห่งจินตนาการ อยากฟังจนจบ แทบไม่ลุกจากตักไปไหนเลยล่ะ ความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลูก จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเขาได้อย่างดีเยี่ยม ยิ่งถ้าได้ฟังหรืออ่านด้วยตัวเองทุกวันสม่ำเสมอ ก็จะช่วยพัฒนาทักษะ EF (Executive Function) ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเขาจะรักการอ่านและเป็นเด็กดีได้ไม่ยากเลยค่ะ

 

ความมหัศจรรย์ที่ได้จากการอ่าน

การอ่านหนังสือมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก และยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่าการอ่านช่วยส่งเสริมศักยภาพอะไรให้แก่เด็ก ๆ บ้าง

 • ปลูกฝังให้เป็นคนช่างคิด ช่างถาม และช่างสังเกต
 • ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • ช่วยพัฒนา IQ และ EQ
 • คิดวิเคราะห์และมองภาพรวมเป็น ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย
 • มีคลังคำศัพท์จำนวนมากอยู่ในสมอง
 • เชื่อมโยงเสียงที่ฟังกับภาพได้ดี เรียนรู้ภาษาได้ไว
 • ได้ฝึกสมาธิ สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สนใจ
 • ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน บ่มเพาะค่านิยมที่ดีงาม กล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน
 • ได้ความรู้รอบตัวจากเรื่องราวที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา
 • ช่วยคลายเครียด ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
 • เข้าใจเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เช่น ความรัก ความโกรธ การพลัดพราก การสูญเสีย
 • สร้างความสุขความอบอุ่นในครอบครัว

 

 

นอกจากนี้ยังมีทักษะอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากการอ่านหนังสืออีกด้วยค่ะ เช่น รู้จักเชื่อมโยงระหว่างข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้า รู้จักทิศทางของการอ่านว่าเรียงจากซ้ายไปขวา เปิดจากหน้าไปหลัง อ่านจากบนลงล่าง รู้จักนำคลังคำศัพท์ที่ได้จากการอ่านมาสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีทักษะการอ่านดี เข้าใจรูปประโยคและคำสัมผัสคล้องจอง มีทักษะชีวิตที่ดี ซึ่งซึมซับจากสิ่งที่สอนในเนื้อหา เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้ดี ชี้นิ้วตามตัวอักษรและภาพที่อ่าน พลิกเปิดหนังสือไปมาได้

 

คุณพ่อคุณแม่ลองส่งลูกเข้านอนทุกคืนด้วยหนังสือนิทาน พร้อมกับอ้อมกอดสัมผัสที่อบอุ่นดูนะคะ รับรองว่าเขาจะมีพัฒนาการที่ดีอย่างรวดเร็ว สติปัญญาเฉลียวฉลาด มองเห็นคุณค่าในตนเอง อารมณ์ดี มีจินตนาการกว้างไกล และสามารถจัดการชีวิตให้ตนเองไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุดค่ะ