Skip to main content
Search
Search

Register

   
การยอมรับเงื่อนไข

*เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม


บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สงวนสิทธิไม่ให้แลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษเป็นเงินสด หรือ ของอย่างอื่นได้ - บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นที่สิ้นสุด


นโยบายความเป็นส่วนตัว


เรารวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็ปไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลบุคคลแก่เรา เราจะไม่ สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ทำหน้าที่ดูแลเว็ปไซต์นี้ให้แก่เรา เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยสมัคร และเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็ปไซต์ของเรา เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่เพิ่มเติมของเราให้ ทาง เอสเอ็มเอส หรือ อีเมล ท่านอาจจะยกเลิกการอนุญาตให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เรา ทางบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทราบ หรือ ปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็ปไซต์ อนึ่งเว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึง หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็น สว่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเราได้ ที่นี่ ในการกด “ลงทะเบียน” ท่านได้ยอมรับว่า *ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทาง อีเมล และ เอสเอ็มเอส *ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา